ZOL dla Wentylowanych Mechanicznie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Biały Orzeł” w Sokołowsku posiada miejsca współfinansowane z NFZ dla pacjentów wentylowanych mechanicznie z zakresu stacjonarnej opieki długoterminowej dla osób dorosłych.

Wentylacja mechaniczna to sposób leczenia, w którym respirator zastępuje czynność oddechową pacjenta w sytuacji, kiedy pacjent nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt medyczny zapewniający wysoki poziom świadczonych usług a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pacjentom m.in.:

 • w respiratory,
 • kardiomonitor,
 • defibrylator,
 • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn,
 • łóżka z regulacją wysokości,
 • materace przeciwodleżynowe,
 • inhalatory, pulsoksymetry,
 • koncentratory tlenu,
 • pompy infuzyjne,
 • ssaki elektryczne,
 • glukometry,
 • sprzęt rehabilitacyjny.

Podstawą do przyjęcia chorego, który wymaga wentylacji mechanicznej jest skierowanie od lekarza prowadzącego leczenie. Dodatkowo pacjenci przebywający w naszym obiekcie są objęci opieką fizjoterapeutów, psychologa, terapeuty zajęciowego oraz logopedy.

Sposób i tryb kierowania osób do zakładów opiekuńczych oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r., w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych. (DZ.U. 2012.731).