Leczenie ambulatoryjne NFZ

Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" prowadzi leczenie w ramach umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju: Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci z woj. dolnośląskiego.

Leczenie trwa od 6-18 dni zabiegowych. W ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego pacjent ma zapewnione badania lekarskie oraz nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie - 6 dni w tygodniu.

Uzyskanie skierowania na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje na druku pt. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową - w pkt. IV należy zaznaczyć: UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE. Pacjent przed przyjazdem na leczenie w trybie ambulatoryjnym, uzgadnia wstępnie termin z Działem Marketingu, otrzymując przy tym informacje o dalszym przebiegu procedur związanych z leczeniem.