Pobyt ze skierowaniem NFZ

Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIMOWIT" prowadzi leczenie w ramach umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju Uzdrowiskowe Leczenie Sanatoryjne Dorosłych.

Turnusy

Turnus ze skierowaniem NFZ odbywa się w ramach urlopu wypoczynkowego i trwa 21 dni. Terminy przyjazdów w roku 2018 podane są w poniższej tabeli:

Nr turnusuPoczątek turnusu
(dzień przyjazdu)
Koniec turnusu
(dzień wyjazdu)
I 05.01.2019 26.01.2019
II 27.01.2019 17.02.2019
III 18.02.2019 11.03.2019
IV 12.03.2019 02.04.2019
V 03.04.2019 24.04.2019
VI 25.04.2019 16.05.2019
VII 17.05.2019 07.06.2019
VIII 08.06.2019 29.06.2019
IX 30.06.2019 21.07.2019
X 22.07.2010 12.08.2010
XI 13.08.2019 03.09.2019
XII 04.09.2019 25.09.2019
XIII 26.09.2019 17.10.2019
XIV 18.10.2019 08.11.2019
XV 09.11.2019 30.11.2019
XVI 01.12.2019 22.12.2019

Koszty wyżywienia i zakwaterowania

Kuracjusz przyjeżdżający na leczenie ponosi częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia wg tabeli:

Lp.PoziomI sezon rozliczeniowy
(01.10-30.04)
II sezon rozliczeniowy
(01.05-30.09)
1. I A
pokój jednoosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
28,80 zł 36,10 zł
B
pokój jednoosobowy w Studiu
23,00 zł 33,00 zł
2. II pokój jednoosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
22,00 zł 29,30 zł
3. III A
pokój dwuosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
17,30 zł 24,10 zł
B
pokój dwuosobowy w Studiu
14,60 zł 22,00 zł
4. IV pokój dwuosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
12,50 zł 17,30 zł
5. III A
pokój wieloosobowy z pełnym węzłem
higieniczno-sanitarnym
11,00 zl 13,10 zł
B
pokój wieloosobowy w Studiu
10,50 zł 12,00 zł
6. VI pokój wieloosobowy bez pełnego węzła
higieniczno-sanitarnego
9,40 zł 10,50 zł

Pobyt leczniczy ze skierowaniem NFZ obejmuje:

 • zakwaterowanie – 21 dni pobytu,
 • wyżywienie – 3 posiłki dziennie – możliwość diety wg wskazań lekarza,
 • 3 zabiegi dziennie – w sumie 54 zabiegi w ciągu całego turnusu,
 • całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską.

Dobre rady:

Aby uzyskać więcej informacji na temat własnego skierowania wejdź na przeglądarkę skierowań: www.skierowania.nfz.gov.pl

Dodatkowe informacje:

 • za dodatkową opłatą istnieje możliwość zarezerwowania noclegu poprzedzającego dzień przyjazdu wskazany na skierowaniu (obowiązuje opłata hotelowa), w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Sanatorium pod nr 74 866 94 64, 606 888 483,
 • istnieje możliwość wykupienia miejsca na parkingu - koszt 21-dniowego turnusu wynosi 75 zł,
 • doba pobytu leczniczego rozpoczyna się od obiadu od godz. 14.00, natomiast kończy śniadaniem do godz. 12.00,
 • po przyjeździe Kuracjusze proszeni są o wniesienie po przyjeździe w dziale marketingu opłaty uzdrowiskowej pobieranej przez Urząd Miejski Dusznikach-Zdroju w wysokości ustalonej Uchwałą Rady Miejskiej - 3.50 zł/doba. Osoby o orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy, wnoszą opłatę 1,80 zł (po uprzednim pokazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność). (Podstawa prawna: art. 17 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 Nr 121, poz. 844 ze zm.),
 • koszty dojazdu do i z Sanatorium ponosi Kuracjusz,
 • Przyjeżdżając do Sanatorium należy zabrać:
  • potwierdzone przez oddział wojewódzki Funduszu skierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
  • dowód tożsamości,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego,
  • wyniki badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek ze skierowaniem lub leczeniem w uzdrowisku,
  • stale przyjmowane leki na cały okres pobytu,
  • strój i buty sportowe.