Leczenie ambulatoryjne NFZ

Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIMOWIT" prowadzi leczenie w ramach umowy z NFZ na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju: Uzdrowiskowe Leczenie Ambulatoryjne Dorosłych i Dzieci z woj. dolnośląskiego oraz mazowieckiego.

Leczenie trwa od 6-18 osobodni zabiegowych. W ramach uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego pacjent ma zapewnione badania lekarskie oraz nie mniej niż trzy zabiegi fizykalne dziennie.

Uzyskanie skierowania na leczenie ambulatoryjne ubezpieczony uzyskuje w trybie podobnym jak do leczenia stacjonarnego w sanatorium uzdrowiskowym. Po otrzymaniu skierowania na leczenie ambulatoryjne, pacjent uzgadnia termin przyjazdu z kierownictwem zakładu uzdrowiskowego, do którego dostał skierowanie, nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia leczenia.