REHABILITACJA PO COVID-19

REHABILITACJA PO COVID-19 W SANATORIUM UZDROWISKOWYM „ZIMOWIT” INFORMACJA DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH

 

REHABILITACJA PO COVID-19 W DUSZNIKACH-ZDROJU

  • Od 17.05.2021r. przyjmujemy pacjentów wymagających rehabilitacji pocovidowej w Sanatorium Uzdrowiskowym „ZIMOWIT” w Dusznikach-Zdroju.
  • Pacjent kierowany na oddział sanatoryjny powinien samodzielnie funkcjonować (samodzielnie zadbać o higienę osobistą, samodzielnie się poruszać).
  • Koszty leczenia w 100% refunduje NFZ.
  • Czas trwania rehabilitacji wynosi od 2 do 6 tygodni ( ostateczny czas rehabilitacji ustala lekarz prowadzący)

 

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ PO COVID-19

Świadczenia rehabilitacji realizowane są na podstawie skierowania wystawionego po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19 przez dowolnego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. lekarza POZ, lekarza poradni specjalistycznej bądź lekarza oddziału szpitalnego. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie nie późniejszym niż w okresie 12 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19.

Nie obowiązuje jeden wzór lub rodzaj skierowania- można wystawić e-skierowanie, ale także tradycyjne skierowanie w wersji „papierowej”.

 

DANE NA SKIEROWANIU

  • SKIEROWANIE DO (RODZAJ ODDZIAŁU)
  • KOD 6500: oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
  • ROZPOZNANIE NA SKIEROWANIU: przebyta choroba COVID-19 (U.07, U.09, U10 – jako schorzenie główne lub współistniejące) oraz inne istotne schorzenia pacjenta
  • CEL WYSTAWIENIA SKIEROWANIA: rehabilitacja pocovidowa

Skierowanie można przekazać osobiście, korespondencyjnie lub poprzez e-mail. Do skierowania należy załączyć dokumentację medyczną ( wypisy ze szpitala, wyniki badań i konsultacji).

 

WYMAGANE BADANIA DODATKOWE:

  • RTG lub TK klatki piersiowej z opisem oraz EKG wykonane po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
  • Morfologia , OB., CRP (wskazane jest, by badania wykonano nie wcześniej niż 10 dni przed rozpoczęciem rehabilitacji)

 

PRZYJMOWANIE SKIEROWAŃ- REJESTRACJA

SANATORIUM UZDROWISKOWE „Zimowit”
ul. Chopina3, 57-340 Duszniki- Zdrój.
Tel : 74 8669 464, 606 888 483, 534 467 077
e-mail: biuro.zimowit@sanatoria-dolnoslaskie.pl

 

SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ POCOVIDOWĄ