Cennik

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Porada lekarska bez zdjęcia RTG 85 zł
2 Porada lekarska ze zdjęciem RTG 112 zł
3 Porada lekarska ze zdjęciem RTG i spirometrią 147 zł
4 Bronchoskopia + koszty badań 300 zł
5 Pomiar ciśnienia 5 zł
6 Pobieranie krwi na badanie 15 zł
7 Zastrzyk dożylny ze zleceniem, w obecności lekarza 25 zł
8 Zastrzyk domięśniowy ze zleceniem 14 zł
9 Zastrzyk podskórny ze zleceniem 14 zł
10 Kroplówka ze zleceniem 43 zł
11 Opatrunek mały 20 zł
12 Opatrunek duży 40 zł
13 Zdjęcie szwów 25 zł
14 Założenie OT 15 zł
15 Odczyt OT 8 zł
16 USG (klatka piersiowa, jama brzuszna) 70 zł
17 EKG 25 zł
18 RTG klatki P-A - 1 projekcja, ze skierowaniem 35 zł
19 RTG klatki boczne - 1 projekcja, ze skierowaniem 35 zł
20 RTG warstwowe klatki - 4 warstwy, ze skierowaniem 90 zł
21 RTG czaszki - 2 projekcje, ze skierowaniem 40 zł
22 Badanie gazometryczne spoczynkowe 19 zł
23 Spirometria dynamiczna i statyczna 40 zł
24 Próba rozkurczowa z podaniem leku bronchodilatacyjnego 60 zł
25 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu moczu 6 zł
26 Oznaczenie ilościowe białka w moczu 5 zł
27 Oznaczenie ilościowe cukru w moczu 5 zł
28 Badanie krwi utajonej w kale - test immunochromatograficzny 12 zł
29 badanie kału na obecność pasożytów metodą dekantacji i flotacji Rivasa - 1-krotne badanie 6 zł
30 Badanie ogólne płynu z jamy ciała 30 zł
31 OB 5 zł
32 morfologia krwi obwodowej z automatycznym rozdziałem leukocytów (3 diff) 7 zł
33 OB + morfologia 9 zł
34 Morfologia krwi obwodowej z mikroskopową oceną krwinek białych 15 zł
35 Retikulocyty 6 zł
36 Wskaźnik protrombinowy - INR 6 zł
37 APTT 6 zł
38 Bilirubina całk. 5 zł
39 Białko całk. 5 zł
40 Cholesterol całk. 5 zł
41 Glukoza 5 zł
42 Mocznik 5 zł
43 Kreatynina 5 zł
44 Kwas moczowy 5 zł
45 Aminotransferazy: AspAT 5 zł
46 Aminotransferazy: AlAT 5 zł
47 y-Glutamylotransferaza GGTP 5 zł
48 Elektrolity - sód, potas, chlorki 15 zł
49 Gazometria 15 zł
50 CRP 10 zł
51 Żelazo 5 zł
52 Badanie plwociny 35 zł
53 Badanie materiałów ubogoprątkowych 100 zł
54 Badanie moczu (LJ + system MGIT) 90 zł
55 Badanie moczu (system MGIT) 65 zł
56 Test identyfikacyjny ID Mtbc 35 zł
57 Lekowrażliwość prątka gruźlicy na PZA 55 zł
58 Lekowrażliwość prątka gruźlicy na 4 antybiotyki podstawowe 80 zł
59 Cytologia płucna 20 zł
60 Cytologia płynów z jam ciała 20 zł
61 Cytologia ginekologiczna - system Bethesda 10 zł
62 Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy (dla ZUS, KRUS na potrzeby postępowania rentowego oraz o przyznanie świadczeń z tytułu wypadków przy pracy czy chorób zawodowych, w postępowaniach o odszkodowanie, np. dla PZU) 40 zł
63 Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy (wpisy do pracowniczej książeczki zdrowia oraz zaświadczenia lekarskie wykorzystywane w medycynie pracy) 40 zł
64 Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy (zaświadczenie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji w celu uzyskania świadczeń rzeczowych i pieniężnych) 30 zł
65 Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy (przygotowanie i wydawanie kopii dokumentacji pacjenta sprawdzonej przez lekarza prowadzącego z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem) 20 zł
66 Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu na życzenie świadczeniobiorcy (wniosek na turnus rehabilitacyjny lub sanatoryjny) 30 zł
67 Zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych z pełną dokumentacją 150 zł
68 Zaświadczenia dla firm ubezpieczeniowych z częściową dokumentacją 100 zł
69 Kopia wyników badań - format A4 jednostronnie 1 zł
70 Kopia wyników badań - format A4 dwustronnie 1,50 zł