Cennik

Cennik badań TK

Lp. Nazwa procedury szczegółowej Cena
1 TK, klatka piersiowa bez kontrastu 400 zł
2 TK, klatka piersiowa z kontrastem 500 zł
3 TK, głowa bez kontrastu 350 zł
4 TK, głowa z kontrastem 450 zł
5 Angio TK – kończyna dolna 600 zł
6 Angio – TK głowa 600 zł
7 TK, kręgosłup szyjny bez kontrastu 400 zł
8 TK, kręgosłup szyjny z kontrastem 500 zł
9 Angio TK – tętnice szyjne 600 zł
10 TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez kontrastu 400 zł
11 TK, odcinek lędźwiowy kręgosłupa z kontrastem 500 zł
12 TK, odcinek piersiowy kręgosłupa bez kontrastu 400 zł
13 TK, odcinek piersiowy kręgosłupa z kontrastem 500 zł
14 Angio – TK, aorta piersiowa 600 zł
15 Angio – TK, tętnice płucne 600 zł
16 TK, kończyna dolna bez kontrastu 400 zł
17 TK, kończyna dolna z kontrastem 500 zł
18 TK, kończyna górna bez kontrastu 400 zł
19 TK, kończyna górna z kontrastem 500 zł
20 TK, jama brzuszna i miednica mniejsza bez kontrastu 500 zł
21 TK, jama brzuszna i miednica z kontrastem 800 zł
22 TK miednica mniejsza bez kontrastu 400 zł
23 TK miednica mniejsza z kontrastem 550 zł
24 TK, urografia 800 zł
25 TK, nadnercza bez kontrastu + brzuch 450 zł
26 TK, nadnercza z kontrastem + brzuch 550 zł
27 TK, szyja, tkanki miękkie bez kontrastu 350 zł
28 TK, tkanki miękkie szyi z kontrastem 500 zł
29 TK, oczodoły oraz kolejne przekroje bez kontrastu 350 zł
30 TK, oczodoły oraz kolejne przekroje z kontrastem 450 zł
31 TK, kość skroniowa z kontrastem 500 zł
32 TK, okolica szczękowo-twarzowa bez kontrastu 350 zł
33 TK, stawy skroniowo-żuchwowe bez kontrastu 350 zł
34 Angio-TK, jama brzuszna, miednica mniejsza 600 zł

Cennik badań laboratoryjnych

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Pobieranie krwi na badania laboratoryjne 3 zł
2 EKG 25 zł
3 Badanie gazometryczne spoczynkowe 22 zł
4 Spirometria 20 zł

ANALITYKA OGÓLNA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 9 zł
2 Oznaczenie ilościowe białka w moczu 8 zł
3 Oznaczenie ilościowe cukru w moczu 8 zł
4 Badanie krwi utajonej w kale – test immunochromatograficzny 15 zł
5 Badanie kału na obecność pasożytów metodą Rivasa 12 zł
6 Badanie ogóle płynu z jam ciała 40 zł

HEMATOLOGIA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 OB 6 zł
2 Morfologia krwi obwodowej z automatycznym rozdziałem leukocytów 10 zł
3 OB + morfologia 16 zł
4 Morfologia krwi obwodowej z mikroskopową oceną krwinek białych 15 zł
5 Rozmaz krwi obwodowej 8 zł
6 Retikulocyty 8 zł

BIOCHEMIA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Elektrolity – sód, potas, chlorki 17 zł
2 CRP ilościowo 30 zł
3 D-Dimery - test immunochromatograficzny 40 zł
4 Wskaźnik protrombinowy 10 zł
5 APTT 10 zł
6 Bilirubina całkowita 9 zł
7 Białko całkowite 8 zł
8 Cholesterol całkowity 9 zł
9 Glukoza 8 zł
10 Kreatynina 8 zł
11 Mocznik 8 zł
12 Kwas moczowy 8 zł
13 ASP 8 zł
14 AST 8 zł
15 GGTP 8 zł
16 Borelioza w kleszczu PCR badanie kleszcza 300 zł
17 Lipidogram 35 zł
18 Trójglicerydy 9 zł
19 Żelazo całkowite 10 zł
20 Wapń 9 zł
21 Magnez 9 zł
22 Grupa krwi 35 zł
23 TSH 20 zł
24 FT3 20 zł
25 FT4 20 zł
26 Anty TPO 32 zł
27 p/c p. receptorom TSH 86 zł
28 LH 25 zł
29 FSM 25 zł
30 PSA całkowite 30 zł
31 Borelioza IgG   ELISA 45 zł
32 Borelioza IgM   ELISA 45 zł
33 Borelioza IgM lub IgG Western - blot 120 zł
34 HbA1C hemoglobina glikowana 28 zł
35 HBS antygen 20 zł

BAKTERIOLOGIA PRĄTKA GRUŹLICY
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Badanie plwociny (BK + posiew tradycyjny LJ) 50 zł
2 Badanie materiałów ubogo prątkowych (popłuczyny oskrzelowe, płyny z jam ciała, wymazy) – BK + posiew tradycyjny + posiew na podłoże płynne system MGIT 130 zł
3 Badanie moczu - posiew tradycyjny na LJ + posiew na podłoże płynne system MGIT 100 zł
4 Hodowla na podłożu płynnym – system MGIT 70 zł
5 Test identyfikacyjny ID Mtbc dla Mycobacterium sp. 50 zł
6 Lekowrażliwość prątka gruźlicy na 5 antybiotyków (SM, INH, EMB, RMP, PZA) w systemie MGIT 260 zł

Cennik pobytów pełnopłatnych

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Miejsce pełnopłatne w zakładzie opiekuńczo-leczniczym 3500,00 zł/m-c

Cennik badań RTG

W koszt każdego badania wliczono opis zdjęcia RTG.

I BADANIA RADIOLOGICZNE CZASZKI
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 RTG czaszki (A-P + bok) 70,00 zł
2 RTG czaszki (dodatkowa projekcja) 30,00 zł
3 RTG jednego oczodołu (P-A + bok) 70,00 zł
4 RTG dwóch oczodołów (P-A + boczne) 90,00 zł
5 RTG kości nosowej 50,00 zł
6 RTG zatok 50,00 zł
7 RTG łuku jarzmowego 50,00 zł
8 RTG żuchwy (1 pozycja) 50,00 zł
9 RTG żuchwy (2 pozycje) 70,00 zł
10 RTG stawu skroniowo-żuchwowego (2 projekcje) 70,00 zł
II BADANIA RADIOLOGICZNE KLATKI PIERSIOWEJ
11 RTG klatki piersiowej (P-A) 60,00 zł
12 RTG klatki piersiowej (boczne) 60,00 zł
13 RTG klatki piersiowej (boczne z kontrastem) 100,00 zł
14 RTG klatki piersiowej (P-A + boczne) 120,00 zł
15 RTG przełyku (zlokalizowanie ciała obcego) 150,00 zł
16 RTG żeber (1 pozycja) 50,00 zł
17 RTG żeber (2 pozycje) 80,00 zł
18 RTG mostka (1 pozycja) 50,00 zł
19 RTG mostka (2 pozycje) 80,00 zł
III BADANIA RADIOLOGICZNE JAMY BRZUSZNEJ
20 RTG jamy brzusznej 60,00 zł
IV BADANIA RADIOLOGICZNE KRĘGOSŁUPA I MIEDNICY
21 RTG kręgosłupa szyjnego (A-P + bok) 80,00 zł
22 RTG kręgosłupa szyjnego (skośne) 60,00 zł
23 RTG ząb obrotnika 50,00 zł
24 RTG kręgosłupa szyjnego (czynnościowe) 80,00 zł
25 RTG kręgosłupa piersiowego (A-P + bok) 80,00 zł
26 RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego (A-P + bok) 80,00 zł
27 RTG kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowego (skośne) 80,00 zł
28 RTG kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego )A-P w pozycji stojącej) 70,00 zł
29 RTG kręgosłupa szyjnego + piersiowego 100,00 zł
30 RTG kręgosłupa szyjnego + lędźwiowo-krzyżowego 100,00 zł
31 RTG kręgosłupa piersiowego + lędźwiowo-krzyżowego 120,00 zł
32 RTG kręgosłupa + piersiowego + lędźwiowo-krzyżowego 200,00 zł
33 RTG kości krzyżowo-ogonowej (A-P + bok) 70,00 zł
34 RTG miednicy (A-P) 60,00 zł
35 RTG stawów biordrowych (A-P) 60,00 zł
36 RTG stawów krzyżowo-biordrowych (P-A) 50,00 zł
37 RTG stawów krzyżowo-biodrowych (osiowe) 80,00 zł
V BADANIA RADIOLOGICZNE KOŃCZYNY DOLNEJ
38 RTG stawu biordowego (A-P) 50,00 zł
39 RTG stawu biodrowego (osiowe) 50,00 zł
40 RTG stawu biodrowego (2 pozycje) 80,00 zł
41 RTG kości udowej ((A-P + bok) 80,00 zł
42 RTG stawu kolanowego lub rzepki (A-P + bok) 70,00 zł
43 RTG stawów kolanowych lub rzepek (A-P + bok) 100,00 zł
44 RTG rzepki (osiowe) 50,00 zł
45 RTG podudzia (A-P + bok) 60,00 zł
46 RTG obu podudzi 100,00 zł
47 RTG stawu skokowego (A-P + bok) 60,00 zł
48 RTG obu stawów skokowych 100,00 zł
49 RTG stopy (A-P + bok) 60,00 zł
50 RTG obu stóp 100,00 zł
51 RTG kości piętowej (2 pozycje) 60,00 zł
52 RTG palców stopy 60,00 zł
VI BADANIA RADIOLOGICZNE KOŃCZYNY GÓRNEJ
53 RTG stawy barkowego (A-P) 50,00 zł
54 RTG stawu barkowego (osiowe lub boczne) 50,00 zł
55 RTG stawu barkowego (2 pozycje) 70,00 zł
56 RTG obojczyka 50,00 zł
57 RTG łopatki (A-P + bok) 70,00 zł
58 RTG kości ramieniowej (1 pozycja) 50,00 zł
59 RTG kości ramieniowej (2 pozycje) 80,00 zł
60 RTG stawu łokciowego (A-P + bok) 70,00 zł
61 RTG przedramienia (A-P + bok) 60,00 zł
62 RTG nadgarstka (A-P + bok) 60,00 zł
63 RTG obu nadgarstków 100,00 zł
64 RTG dłoni (A-P + skos) 60,00 zł
65 RTG obu dłoni (A-P porównawcze) 40,00 zł
66 RTG palców dłoni (A-P + bok) 40,00 zł
VII BADANIA RADIOLOGICZNE KONTRASTOWE
67 Urografia 300,00 zł