Cennik

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Pobieranie krwi na badania laboratoryjne 3 zł
2 EKG 25 zł
3 RTG klatki P-A – 1 projekcja 35 zł
4 RTG klatki boczne – 4 warstwy 35 zł
5 RTG klatki – 2 projekcje 40 zł
6 Badanie gazometryczne spoczynkowe 20 zł
7 Spirometria 20 zł

ANALITYKA OGÓLNA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Badanie ogólne moczu z oceną mikroskopową osadu 6 zł
2 Oznaczenie ilościowe białka w moczu 5 zł
3 Oznaczenie ilościowe cukru w moczu 5 zł
4 Badanie krwi utajonej w kale – test immunochromatograficzny 12 zł
5 Badanie kału na obecność pasożytów metodą Rivasa 6 zł
6 Badanie ogóle płynu z jam ciała 30 zł

HEMATOLOGIA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 BD 5 zł
2 Morfologia krwi obwodowej z automatycznym rozdziałem leukocytów 7 zł
3 OB + morfologia 12 zł
4 Morfologia krwi obwodowej z mikroskopową oceną krwinek białych 15 zł
5 Retikulocyty 6 zł

BIOCHEMIA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Elektrolity – sód, potas, chlorki 15 zł
2 CRP ilościowo 6 zł
3 D-Dimery - test immunochromatograficzny 30 zł
4 Wskaźnik protrombinowy 7 zł
5 APTT 8 zł
6 Bilirubina całkowita 5 zł
7 Białko całkowite 5 zł
8 Cholesterol całkowity 5 zł
9 Glukoza 5 zł
10 Kreatynina 5 zł
11 Mocznik 5 zł
12 Kwas moczowy 5 zł
13 ASP 5 zł
14 AST 5 zł
15 GGTP 5 zł
16 Borelioza w kleszczu 30 zł
17 Lipidogram 14 zł
18 Trójglicerydy 8 zł
19 Żelazo całkowite 7 zł
20 Wapń 6 zł
21 Magnez 7 zł
22 Grupa krwi 26 zł
23 TSH 13 zł
24 FT3 16 zł
25 FT4 16 zł
26 Anty TPO 30 zł
27 p/c p. receptorom TSH 85 zł
28 LH 21 zł
29 FSM 21 zł
30 PSA całkowite 24 zł
31 Borelioza IgG 43 zł
32 Borelioza IgM 43 zł
33 Borelioza IgM Western - blot 117 zł
34 INR 7 zł
35 HbA1C 24 zł

BAKTERIOLOGIA PRĄTKA GRUŹLICY
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Badanie plwociny (BK + posiew tradycyjny LJ) 35 zł
2 Badanie materiałów ubogo prątkowych (popłuczyny oskrzelowe, płyny z jam ciała, wymazy) – BK + posiew tradycyjny + posiew na podłoże płynne system MGIT 100 zł
3 Badanie moczu - posiew tradycyjny na LJ + posiew na podłoże płynne system MGIT 90 zł
4 Hodowla na podłożu płynnym – system MGIT 65 zł
5 Test identyfikacyjny ID Mtbc dla Mycobacterium sp. 35 zł
6 Lekowrażliwość prątka gruźlicy na 5 antybiotyków (SM, INH, EMB, RMP, PZA) w systemie MGIT 150 zł

CYTOLOGIA
Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Cytologia płucna 20 zł
2 Cytologia płynów z jam ciała 20 zł
3 Cytologia ginekologiczna – system Berhesda 10 zł