Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Rościszowie znajduje się w budynku Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc, który położony jest w przepięknej miejscowości otoczonej bujną roślinnością. Pacjenci mają zapewnioną ciszę i spokój.

Zadaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest okresowe lub stałe objęcie całodobową opieką i pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia osób przewlekle chorych a także osób, które przebyły leczenie szpitalne. Osoby takie mają ukończony proces diagnostyczny, nie wymagają na tym etapie dalszej hospitalizacji, ale ze względu na stan ich zdrowia i stopień niepełnosprawności, a także brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym są niezdolne do samodzielnej opieki.

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie mogą być przyjęci pacjenci z chorobą psychiczną oraz z chorobą nowotworową.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oferuje:

 • pokoje 1, 2, 3, 4- osobowe,
 • całodobową opiekę medyczną sprawowaną przez wykwalifikowany personel,
 • pielęgnację osób przewlekle chorych,
 • terapię zajęciową i muzykoterapię,
 • specjalistyczne warsztaty terapeutyczne,
 • rehabilitację ruchową,
 • badania diagnostyczne i specjalistyczne,
 • konsultacje specjalistyczne - pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz psychicznych,
 • zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego i przygotowanie do życia w społeczeństwie,
 • kuchnię, podającą smaczne i zdrowe posiłki zgodnie ze wskazaniami dietetyka,
 • pranie odzieży i bielizny osobistej,
 • opiekę duszpasterską,
 • współpracę z rodzinami Podopiecznych.

W Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych zainstalowane są wszelkie urządzenia wspomagające osoby niepełnosprawne, takie jak winda, podnośniki do kąpieli i przewożenia chorych, wózki inwalidzkie, chodziki, balkoniki, poręcze na korytarzach.

POBYT PEŁNOPŁATNY: 3500,00 zł /m-c