Oddział Medycyny Paliatywnej

Oddział Medycyny Paliatywnej w Rościszowie dysponuje 37 łóżkami stacjonarnymi. Personel zajmuje się leczeniem bólu, niesieniem ulgi w cierpieniu, leczeniem objawowym oraz zapewnieniem komfortu pacjentom w terminalnej fazie każdej choroby, głównie chorób nowotworowych.

Zapewniamy wsparcie choremu i jego rodzinie dzięki profesjonalnemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, psychologów oraz duchownego, a nasza opieka opiera się na profesjonalizmie, życzliwości, otwartości na cierpienie chorego i jego rodziny. Staramy się zapewnić chorym domową atmosferę, istnieje możliwość towarzyszenia choremu przez najbliższą rodzinę.

Naszym celem jest poprawienie jakości życia chorych i ich rodzin poprzez:

 • zwalczanie bólu trudnego do opanowania,
 • łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych,
 • leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych-pielęgnacja,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia,
 • edukacja zdrowotna osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.

Oddział zaopatrzony jest w sprzęt rehabilitacyjno-pielęgnacyjny, służący do opieki nad pacjentem obłożnie chorym.

Świadczenia zdrowotne oferowane na Oddziale Medycyny Paliatywnej:

 • całodobowa opieka medyczna,
 • pełne zabezpieczenie w leki,
 • leczenie innych objawów somatycznych,
 • świadczenia pielęgniarskie,
 • zapobieganie powikłaniom,
 • rehabilitacja zgodnie ze zleceniem lekarza,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych,
 • zaspokajanie potrzeb duchowych,
 • edukacja i poradnictwo zdrowotne,
 • terapia zajęciowa,
 • kierowanie na specjalistyczne konsultacje medyczne,
 • zapewnienie zleconych badań,
 • zapewnienie zleconego transportu,
 • zaspokajanie potrzeb psychicznych.

Informacje dla pacjentów

Sprawujemy opiekę nad chorymi w stanie terminalnym, wymagającymi kompetentnej opieki medycznej. Proponujemy profesjonalną opiekę medyczną, wykonywaną przez kadrę lekarzy specjalistów.

Ich praca wspomagana jest przez zespół składający się z:

 • psychologa,
 • pracownika socjalnego,
 • rehabilitantów,
 • fizjoterapeutów,
 • pielęgniarek i personelu pomocniczego,
 • kapelana.

Wyposażenie zakładu wzbogacone zostało przez specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny wspomagający sprawowanie opieki nad ludźmi przewlekle chorymi. W budynku znajduje się kaplica, w której chorzy jak i ich rodziny mogą wyrażać swoje potrzeby duchowe w ciszy i skupieniu.

Warunki objęcia chorego opieką paliatywną:

 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
 • rozpoznanie lekarskie terminalnej fazy choroby przez lekarza hospicjum,
 • potrzeby chorego,
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie.

KONTAKT +48 665 950 695