Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc zajmuje się:

  • leczeniem chorych na gruźlicę,
  • diagnostyką chorób nowotworowych układu oddechowego,
  • diagnostyką i leczeniem pozostałych schorzeń pulmonologicznych.

Diagnostykę prowadzi się poprzez badania wykonane w laboratorium analityczno-bakteriologicznym, pracowni cytologii, pracowni RTG, USG oraz pracowni bronchoskopii.

Szpital posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług zdrowotnych w rodzaju: Leczenie Szpitalne i należy do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) tzw. sieć szpitali. Leczeniem obejmujemy chorych z obszaru całej Polski.