Program leczenia gruźlicy wielolekoopornej

Leczenie gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych jest w Polsce nowością. Program pilotażowy realizowany jest od 2022 roku i adresowany jest do wszystkich chorych przebywających obecnie w Polsce.


Głównym celem programu, jest sprawdzenie modelu leczenia pacjentów z gruźlicą wielolekooporną (MDR-TB) w warunkach ambulatoryjnych i jego harmonizacja ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia. Pilotaż ma na celu wypracowanie optymalnego modelu leczenia i nadzoru nad przyjmowaniem leków przez osoby chore na gruźlicę wielolekooporną w systemie ambulatoryjnym w połączeniu z systemem zaopatrywania w leki. Osoby objęte pilotażem są również objęte telemonitoringiem, zaś samo leczenie chorych w ramach AOS ma przełożyć się na mniejszą hospitalizację osób z MDR-TB.


Do programu pilotażowego kwalifikuje się osoby pełnoletnie, które nie wymagają hospitalizacji, posiadają udokumentowane rozpoznanie wstępne MDR-TB lub udokumentowaną historię leczenia MDR-TB. Ważną zasadą jest to, że program ma również objąć leczenie w kraju obywateli Ukrainy.


Realizatorem programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej jest Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, jako centralny ośrodek koordynujący, oraz regionalne ośrodki koordynujące - w tym należący do Sanatoriów Dolnośląskich Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie.


KONTAKT – tel. 74 836 97 11 wew.30