Dodatkowe informacje

Informacje dla rodziców

"Orlik" jest jedyną w kraju placówką przyjmującą do kompleksowej rehabilitacji dzieci od lat 3 do 18 z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, ortopedycznymi i wadami postawy. Na leczenie przyjmujemy również dzieci po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowania do Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci "Orlik" mogą wystawiać:

 • lekarze oddziałów pediatrycznych urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych i kardiologicznych,
 • lekarze z poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej lub reumatologicznej.

Wówczas pobyt dziecka w całości jest refundowany przez NFZ.

Po otrzymaniu skierowania należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem "Orlika" w celu uzgodnienia terminu pobytu oraz sposobu dojazdu dziecka. Sugerujemy wspólny pobyt rodziców z dziećmi do 7 roku życia. W obiekcie mieści się obecnie 10 pokoi dla matek z dziećmi z pełnym węzłem sanitarnym. Pobyt osoby dorosłej jest odpłatny.

Ze względu na przyjmowanie dzieci na rehabilitację ze zmniejszoną odpornością organizmu (stan po chemio- i radioterapii) niewskazany jest pobyt pacjentów z Hbs, HCV dodatnim.

Personel naszego szpitala uczy rodziców oraz dzieci chorych na hemofilię podawania czynnika krzepnięcia. Szpital dysponuje laboratorium, w związku z czym istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania podstawowych badań, tj.: morfologia, mocz, bilirubina, ASPAT, ALAT.

Naszych małych pacjentów leczymy cały rok dlatego tak ważnym elementem prawidłowego rozwoju i czasu powrotu do zdrowia jest kontynuacja nauki w naszej przyjaznej szkole www.orlik.szkola.pl. Działalność ta jest nierozerwalnie związana z działalnością szpitala zapewniając edukację na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkoła dysponuje 5 salami lekcyjnymi, pracownią komputerową z dostępem do Internetu, pracownią plastyczną (tzw. "Zielonym domkiem"), odkrytym basenem, boiskiem szkolnym oraz placem zabaw dla dzieci młodszych i starszych.

"ZAJĘCIA W SZKOLE SĄ CIEKAWE, A NAUCZYCIELE SĄ NASZYMI PRZYJACIÓŁMI" – tak mówią o "Orlikowej" szkole dzieci, które kilkakrotnie przebywały na leczeniu w Kudowie Zdroju.

I chyba mają rację gdyż:

 • dbamy o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka oraz jego rewalidację (stosowanie indywidualizacji w nauczaniu sprawia, że każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań),
 • organizujemy zajęcia wychowawczo-terapeutyczne rozwijające zainteresowania i osobowość,
 • dostosowujemy proces nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb i psychofizycznych możliwości dziecka,
 • dbamy o sprawność fizyczną poprzez wędrówki turystyczne, gry terenowe itp.,
 • poprzez zabawy pełne radości, tańca i śpiewu, pokazujemy jak cieszyć się życiem.

Poza realizacją programu staramy się uatrakcyjnić zajęcia tak, aby "uczyć bawiąc i bawić ucząc". Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach fakultatywnych i wychowawczych (teatralnych i tanecznych, geograficznych i przyrodniczych, chemicznych, fotograficznych, koła młodego naukowca, czy dziennikarskich.

W czasie miesięcznego pobytu szkoła organizuje wiele atrakcyjnych spacerów, wycieczek pieszych i autokarowych mających na celu stopniowe poznawanie otoczenia. Dużą wagę przywiązujemy do zapoznania naszych podopiecznych z pięknem Ziemi Kłodzkiej.

Rodziców przyjeżdżających z dziećmi publicznymi środkami transportu Szpital nieodpłatnie odbiera z dworca PKP i PKS w Kudowie Zdroju po uprzednim powiadomieniu na nr tel. 74 866 32 62 w. 31 lub 604 66 12 66.

Co należy ze sobą zabrać przyjeżdżając?

 • Dwa ręczniki kąpielowe;
 • Strój kąpielowy;
 • Dresy i obuwie sportowe (siłownia, sala gimnastyczna);
 • Kapcie lub klapki;
 • Dwie piżamy;
 • Przybory toaletowe;
 • Kubek + mała łyżeczka;
 • Książki i zeszyty szkolne (w roku szkolnym);
 • 100 zł na wycieczki + kieszonkowe;
 • Szpital pierze dzieciom ubrania, w związku z czym nie ma konieczności pakowania dużej ilości odzieży;
 • W przypadku choroby lokomocyjnej lek typu Aviomarin;
 • Dokumentację medyczną (jeżeli pacjent posiada).

Informacje dla lekarzy

"Orlik" jest jedyną w kraju placówką przyjmującą do kompleksowej rehabilitacji dzieci od lat 3 do 18 z chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, ortopedycznymi i wadami postawy. Na leczenie przyjmujemy również dzieci po urazach, zabiegach operacyjnych, zaostrzeniach chorób przewlekłych, które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Dzieci rehabilitowane są indywidualnie w zależności od posiadanego schorzenia oraz wskazań lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji leczniczej. Nasi terapeuci pracują następującymi metodami: PNF, Mc Kenzie, SJ (integracja sensoryczna), Weronika Sherborne, Kinezjologia edukacyjna Dennisona (Edu-K), FED (fixacion, elongacjon, derotacion) wykonując następujące zabiegi: hydromasaż, masaż klasyczny, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe (m.in. Nordic Walking), zabiegi fizykalne (lampa Solux, lampa BV, laseroterapia, pole magnetyczne, zabiegi prądowe), terenoterapia, muzykoterapia, inhalacje solankowe, sauna. Dodatkowo na terenie naszego szpitala znajduje się grota solno-jodowa.

W szpitalu rehabilitowane są dzieci po zakończonym leczeniu szpitalnym na podstawie skierowania wystawionego przez lekarzy oddziałów:

 • pediatrycznych,
 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych,
 • kardiologicznych,
 • w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarza poradni:
  • rehabilitacyjnej,
  • urazowo-ortopedycznej,
  • neurologicznej,
  • reumatologicznej.

Dzieci są rehabilitowane indywidualnie w zależności od posiadanego schorzenia oraz wskazań lekarza specjalisty w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Zgodnie z umową zawartą z NFZ Szpital prowadzi ogólnoustrojową stacjonarną rehabilitację leczniczą u pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych, które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Uwagi:

 • rodzice oraz dzieci chore na hemofilię uczone są podawania czynnika krzepnięcia,
 • szpital dysponuje laboratorium, w którym istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania podstawowych badań, tj.: morfologia, mocz, bilirubina, ASPAT, ALAT,
 • dzieci podlegają w Szpitalu całodobowej opiece lekarsko-pielęgniarskiej,
 • pobyt rodziców w szpitalu jest odpłatny,
 • turnusy trwają od 21 do 30 dni (minimalny czas pobytu 21 dni),
 • w szpitalu znajduje się szkoła, gdzie realizowany jest obowiązek szkolny w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • w czasie roku szkolnego w szpitalu funkcjonuje przedszkole dla dzieci od 3 roku życia.