Opieka wytchnieniowa

Oferta całodobowej opieki wytchnieniowej

Fundacja Rozwoju i Dziedzictwa Kulturowego Małej Ojczyzny - Suweren na mocy zawartego porozumienia z Sanatoriami Dolnośląskimi sp. z o. o., oferuje możliwość skorzystania z całodobowej opieki wytchnieniowej w Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym Orlik w Kudowie Zdroju. Oferta dotyczy 2 rodzajów usług:

1. - Opieki prenatalnej i poporodowej z zapewnieniem doradztwa oraz terapii dla rodziców oczekujących na narodziny dziecka z niepełnosprawnością, oraz rodziców i opiekunów po urodzeniu dziecka z niepełnosprawnością.

W zależności od potrzeb rodzice lub opiekunowie niepełnosprawnego dziecka będą mogli uzyskać wsparcie psychologiczne i edukacyjne, informacje medyczne dotyczące rehabilitacji oraz informacje o możliwości korzystania z przysługujących świadczeń (poradnictwo prawne).

2. - Przerwy wytchnieniowej dla rodziców lub opiekunów dzieci niesamodzielnych. W ramach przerwy wytchnieniowej, dla rodziców lub opiekunów, niesamodzielne dzieci otrzymają kompleksową usługę: wyżywienie i nocleg, świadczenia pielęgniarskie i opiekuńcze, wsparcie rehabilitacyjne, fizjoterapeutyczne, psychologiczne oraz opiekę lekarską, możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach z zakresu terapii zajęciowej. Ważnym elementem terapeutycznym będzie możliwość integracji z grupą rówieśników, a także w zależności od stopnia niepełnosprawności uczestniczenia we wspólnych wycieczkach terenowych. Przekazując dziecko do ośrodka rodzice otrzymają przerwę wytchnieniową.

Z uwagi na możliwy, złożony charakter schorzeń przyjmowanych dzieci oraz różny stopień niepełnosprawności, przewiduje się możliwość wspólnego pobytu dziecka i rodzica lub opiekuna. Pobyt taki również spełnia założenia przerwy wytchnieniowej z uwagi na to, że rodzic lub opiekun zostanie odciążony z codziennych obowiązków związanych z opieką nad niepełnosprawnym dzieckiem. Rodzic lub opiekun będą mogli skorzystać ze wsparcia psychoterapeuty, grupy wsparcia w postaci spotkań z innymi rodzicami (pod opieką specjalisty), możliwość korzystania z sali fitness i jaskini solno-jodowej, możliwość spacerów i wycieczek.

Dzięki realizacji zadania rodzice lub opiekunowie, którzy wzięli na siebie obowiązek opieki i wychowania niepełnosprawnego dziecka otrzymają możliwość regeneracji fizycznej i psychicznej. Minimalny czas pobytu w ośrodku wynosi 4 dni, a maksymalny projektu 21 dni. Beneficjent może skorzystać z oferty kilkukrotnie, przy czym łączny czas pobytu nie może być dłuższy niż 21 dni na rodzinę.


Wartością dodaną, bezpośrednio wpływającą na jakość wypoczynku i świadczonej usługi jest atrakcyjne położenie Szpitala „Orlik” w niezwykle malowniczym, jednym z piękniejszych miejsc Kotliny Kłodzkiej. Szpital znajduje się na wysokości 700 m n.p.m., na południowym zboczu Gór Stołowych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się: Skansen Etnograficzny, Rezerwat Przyrody, wejście na trasę turystyczną „Błędne Skały” i do Parku Narodowego Gór Stołowych. Przygotowana oferta jest niezwykle elastyczna dla beneficjentów pod względem dostępność terminów. To rodzice lub opiekunowie proponują termin pobytu (z uwzględnieniem aktualnej dostępności miejsc).

Szpital „Orlik” zapewnia wsparcie medyczne, rehabilitacyjne i psychologiczne. Personel zatrudniony w Szpitalu Orlik posiada długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Kadra medyczna to lekarze specjaliści z zakresu rehabilitacji medycznej, onkologii, pediatrii. Fizjoterapeuci posiadają bogate doświadczenie w opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami. Zatrudnione tam pielęgniarki, opiekunowie, nauczyciele, rehabilitanci są osobami z wysokim stopniem empatii, posiadają kompetencje pomocne w organizacji zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową. Większość personelu ma wieloletnie doświadczenie, więc poza wiedzą teoretyczną posiada bardzo szeroką wiedzę praktyczną. Szpital Orlik jest w stanie zapewnić dzieciom szereg zajęć z zakresu terapii zajęciowej (tj. zajęcia plastyczne, zajęcia lepienia z gliny, rękodzieło, muzykoterapia itp.), integrację z innymi dziećmi i wymianę doświadczeń rodziców dzieci niepełnosprawnych, fizjoterapię, rehabilitację, opiekę psychologa, zajęcia terenowo-krajoznawcze.

Oferta dotyczy mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Aby skorzystać z oferty, należy wypełnić formularz, do pobrania na dole strony

i przesłać na adres: opieka-wytchnieniowa@sanatoria-dolnoslaskie.pl

Informacje i kontakt:
tel. 74 86 632 62
tel. 45 95 900 20
e-mail: opieka-wytchnieniowa@sanatoria-dolnoslaskie.pl


Zadanie finansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego.