Szpital w Rościszowie realizuje Projekt COVID-19

09.09.2020
Szpital w Rościszowie realizuje Projekt COVID-19

Dzięki projektowi RPDS.06.02.00-02-0001/20 - “Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID-19“, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, spółka Sanatoria Dolnośląskie została partnerem ww. projektu z możliwością otrzymania dofinansowania w kwocie 1 002 754,60 zł

 

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup aparatury medycznej diagnostycznej i laboratoryjnej, środków i urządzeń do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej. Zakupiony sprzęt będzie służył w walce z COVID-19 w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie.

 

Wartość całkowita projektu: 91 200 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 91 200 000,00 zł

 

https://sanatoria-dolnoslaskie.pl/o-spolce/projekty-wspolfinansowe-ze-zrodel-zewnetrznych